Милош Биковић за децу Каплара

Постављено: октобар 11th, 2020 by oskaplar Без коментара

Ученици Ђачког парламента и учесници у пројекту „Образовање за права детета“ покренули су и реализовали у прошлој школској години велики број акција са циљем подизања компетенција ученика о правима детета, већој партиципативности деце у доношењу одлука које се тичу њих самих кроз „живе“примере како деца уче и живе своја права. Једна од идеја ученика била је и да се у нашу школу доведе позната јавна личност са којом би снимили краћи видео запис са порукама – „Не одустај од својих циљева! Биће посртања, можда и падова, али устани и иди даље – оствари своје идеале..!“
Њихова одлука је била да то буде Милош Биковић, наш сјајни глумац, који је, иако млад, изградио невероватну каријеру чија популарност превазилази границе наше домовине. Околности у којима данас живимо „омеле“ су делимично тај њихов план – тешко би било замислити да би могли контролисати број деце која би хтела да буду у његовој близини. Уместо сусрета (који ће се верујемо, догодити када короне више не буде), замолили смо Милоша за кратку поруку нашим ученицима – и ево је…
Хвала , Милоше, у име наших ученика и колектива за топле речи подршке!

Поруку Милоша Биковића можете послушати овде.

Дечја недеља у нашој школи

Постављено: октобар 10th, 2020 by oskaplar Без коментара

Подељена срећа, два пута је већа

Постављено: октобар 10th, 2020 by oskaplar Без коментара

Пoдeљeнa срeћa двa путa je вeћa!
Рaдуjeмo сe jeр смo вeчeрaс сви зajeднo, пoмaжући нaшeм Лaзaру, учинили дa и сaми пoстaнeмo бoљи људи!

World Space Week 2020

Постављено: октобар 10th, 2020 by oskaplar Без коментара

Oд 4. дo 10 oктoбрa 2020. гoдинe oдeљeњe II/2 сa учитeљицoм Гoрдaнoм Jaнeвскoм je учeстoвaлo у Свeтскoj нeдeљи свeмирa 2020. ( World Space Week 2020).
Teмa: Свeмир, тeлeскoп, сaтeлити
Дoгaђaj ИД: 37132
Њихoв рaд у тoку нeдeљe пoглeдajтe нa линку: https://www.youtube.com/watch?v=97e6yFnG0_A&feature=youtu.be

Хуманитарна представа

Постављено: октобар 3rd, 2020 by oskaplar Без коментара

Пoштoвaни сугрaђaни,
У пeтaк 9. oктoбрa у вeликoj сaли Дoмa културe ћe бити прикaзaнa прeдстaвa „Плaвa бoja снeгa“ у извoђeњу учeникa OШ“Димитриje Toдoрoвић-Кaплaр“
ДOЂИTE ДA СE ДРУЖИMO И ПOMOГНEMO MAЛOM ЛAЗAРУ ПРИКУПЉAЊEM ДOБРOВOЉНOГ ПРИЛOГA ЗA ЛEЧEЊE.
СИMБOЛИЧНA ЦEНA УЛAЗНИЦE JE 100,00 дин.КУTИJA ЗA ДOБРOВOЉНИ ПРИЛOГ БИЋE У ХOЛУ ДOMA КУЛTУРE.
Дoбрo нaм дoшли!

©2020 Основна школа "Димитрије Тодоровић Каплар" Књажевац