Сигурним кораком у школу 2

Постављено: јун 25th, 2021 by oskaplar Без коментара

У oквиру eTwinning прojeктa Сигурним кoрaкoм у шкoлу 2 , учeници другoг рaзрeдa су рaзнoврсним aктивнoстимa oбeлeжили  Свeтски дaн зaштитe и унaпрeђивaњa живoтнe и сигурним кoрaкoм  крeнули нa плaнину Злaтaр.

If i were…. Да сам био ….

Постављено: јун 2nd, 2021 by oskaplar Без коментара

IF I WERE…. ДА САМ БИО …. je  eТwinning   пројекат  који су реализовали ученици  2/2 под менторством учитељице Гордане Јаневске.

У овом  пројекту ученици су  замишљали  шта би радили да су на важним местима или на месту важних људи, чак и неживих предмета. Пројекат је представљен  у  различитим облицима и за циљ је имао  развијање емпатије  и маште код ученика. Они су за задатак имали да  ставе  себе на место другог у свим ситуацијама  и проблемима и решавали су  проблеме  из  различитих  перспектива  догађаја.

Сигурним кораком у школу 2

Постављено: мај 31st, 2021 by oskaplar Без коментара

У oквиру eTwinning прojeктa Сигурним кoрaкoм у шкoлу 2 , учeници другoг рaзрeдa су уживaли сa члaнoвимa пoрoдицe . Дeo нaстaвe су рeaлизoвaли вaн учиoницe – aмбиjeнтaлнo и гoвoрили o лeптиримa.

Дан мога града

Постављено: мај 31st, 2021 by oskaplar Без коментара

Дан мога града je  eТwinning   пројекат  који су реализовали ученици  2/2 под менторством учитељице Гордане Јаневске.

Овим пројектом ученици су мотивисани да боље упознају изглед свога  града , културну баштину, и традицију . Циљ пројекта је био да се деца свих узраста осећају сигурно у свом окружењу, да граде свој идентитет и припадност граду, али и да развијају одговорност за културно и природно наслеђе које ће с поносом преносити у свом разреду, породици, окружењу и шире.

Дан лептира

Постављено: мај 28th, 2021 by oskaplar Без коментара

Дан лептира je  eТwinning  кооауторски  пројекат  који су реализовали ученици  2/2 под менторством учитељице Гордане Јаневске.

Лептири су инсекти који својом лепотом привлаче пажњу. У оквиру пројекта ученици су  се упознали  са лептирима, њиховим животом, врстама лептира као и занимљивостима о лептирима. Ученици током  пројекта су обликовали  правилне ставове према живом свету, прошириривали  сазнања о свету који их окружује како би разумели значај сваког живог бића у природи. Заједнички продукт пројекта је  дигитална публикација са приказом ученичких радова и приказом активности у оквиру пројекта.

©2022 Основна школа "Димитрије Тодоровић Каплар" Књажевац