EU Code Week 2020

Постављено: октобар 24th, 2020 by oskaplar Без коментара

eTwiningQualityLabel

Постављено: септембар 2nd, 2020 by oskaplar Без коментара

Чeститкe учитeљици Гoрдaни Jaнeвскoj, њeним ђaцимa и oстaлим Кaплaрoвцимa кojи су пoмoгли.

НAЦИOНAЛНE OЗНAКE КВAЛИTETA – СВE НA JEДНOM MEСTУ – 6! ЗAХВAЉУJEM СE ДEЦИ И РOДИTEЉИMA! БИЛA MИ JE ЧAСT ДA УПOЗНAM ПAРTНEРE И РAЗMEЊУJEMO ИДEJE!

Азбука живог света

Постављено: мај 30th, 2020 by oskaplar Без коментара

Ово је ауторски пројекат наше учитељице Гордане Јаневске који је направила заједно са колегиницом Биљаном Поповић из Барајева. Под њеним менторством у пројекту учествују ученици I/2 разреда.

О ПРОЈЕКТУ

Без биљака и животиња наш живот не би био могућ, зато ћемо их боље упознати.

ЦИЉЕВИ

Циљ пројекта је упознавање основних карактеристика биљака и животиња из окружења и шире; уочавање њихових особина, изгледа, станишта, исхране, начина живота; препознавање животиња по оглашавању; повећање свести о значају здравља биљака у постизању циљева одрживог развоја.
Ученици ће кроз овај пројекат: научити или проширити своја знања о биљном и животињском свету; повезаће резултате учења и рада са уложеним трудом.

РАДНИ ПОСТУПАК

Партнерске школе ће се договарати о свим активностима током пројекта који ће трајати током школске 2019/2020. године кроз различите активности:
1. Прикупљање контаката пројектних партнера
2. Упознавање са пројектом који ће бити реализован (израда детаљног плана пројекта); представљање школа, наставника и ученика; креирање лого-а, Падлет странице за представљање радова, електронске књиге Азбука/абецеда живог света
3. Реализација пројекта (октобар– јун):
– На слово, на слово А, Б, Ц, Д… Израда „Личних карти“ биљака и животиња; Обележавање значајних датума (22. мај – Међународни дан биодиверзитета, 2020. година – Међународна година здравља биљака)
4. Евалуација
5. Дисеминација

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

– Ученици ће се изражавати на тему живог света развијајући креативне, ликовне и литерарне способности;
– Организоваће видео конференције, представити креирану е/књигу Азбука/абецеда живог света
– Научиће израдити видео снимке, албум фотографија, е-књигу;
– Стећи ће нова познанства, преузимаће различите улоге у тиму/групи..

Ученици I/2 су активно учествовали у овом пројекту. Како су радили можете погледати на: https://gocajan.wixsite.com/gociniradoznalci/azbuka-zhivog-sveta

Веб учионица

Постављено: мај 25th, 2020 by oskaplar Без коментара

Ово је еТвиннинг пројекат у којем учествују ученици I/2 разреда под менторством учитељице Горддане Јаневске.

Вебучионица је пројекaт који ће обухватити теме ученика нижих разреда основне школе. Ученици ће бити активни учесници наставног процеса који ће прикупљати и обрађивати податке те их представљати у wеб алатима примереним њиховом узрасту.

ЦИЉЕВИ

Сарађивати с учитељицама и ученицима из више школа . Истраживати wеб 2.0 алате које могу ученици сами користити за изградњу релевантног садржаја. Интерактивно учествовати у наставном процесу примењујући информатичку технологију. Унапредити наставни процес развојем културе учења од других, размене искустава. Током рада на пројекту упознат ће права и дужности ученика те начине на које ученици мирно могу решавати сукобе. Научиће описати неприхватљиво понашање те поштовање различитости.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

1. припремити програм здравог и одговорног понашања
2. израда интерактивног материјала који ће користити сви учесници у пројекту
3. проналазак и кориштење нових бесплатних интерактивних алата

Више о пројекту: https://gocajan.wixsite.com/gociniradoznalci/vebuchionica

У здравом телу здрав дух

Постављено: мај 20th, 2020 by oskaplar Без коментара

Ово је еТвиннинг пројекат у којем учествују ученици I/2 разреда под менторством учитељице Гордане Јаневске.

MENS SANA IN CORPORE SANO је стара латинска пословица која нам говори како те две ствари иду једна уз другу, те да можемо унапредитии своје физичко и ментално здравље помоћу физичког вежбања. Kроз физичке активности развити свест о значају и потреби за физичком активношћу и спортом. Повећати интресовање деце за бављењем одређеном врстом спорта, усмерити их на прави начин, препознати таленат. Спроводити физичке активности умерено, али редовно.

Више о пројекту:
https://gocajan.wixsite.com/gociniradoznalci/u-zdravom-telu-zdrav-duh

©2020 Основна школа "Димитрије Тодоровић Каплар" Књажевац