Европске ознаке квалитета за изузетност рада

Постављено: октобар 28th, 2020 by oskaplar Без коментара

На листи школа и предшколских установа којима је ове године додељена Европска ознака квалитета за изузетност рада, нашла се и наша школа.
Европска ознака представља признање који образовни портал Етвиннинг додељује образовним установама и наставном особљу чији рад достиже одређене европске стандарде.
На адресу наше установе стигло је 6 Европских ознака квалитета, за укупно 6 пројеката. Од којих су два ауторска а на осталима је рађено у својству партнера. Ове ознаке добила је учитељица Гордана Јаневска са својим одељењем.
У свим пројектима деца су сарађивала са вршњацима широм Европе и учила уз употребу нових технологија.
Сви пројекти биће изложени у простору европског портала на адреси www.etwinning.net.
Честитамо учитељици и њеним ученицима!

EU Code Week 2020

Постављено: октобар 24th, 2020 by oskaplar Без коментара

eTwiningQualityLabel

Постављено: септембар 2nd, 2020 by oskaplar Без коментара

Чeститкe учитeљици Гoрдaни Jaнeвскoj, њeним ђaцимa и oстaлим Кaплaрoвцимa кojи су пoмoгли.

НAЦИOНAЛНE OЗНAКE КВAЛИTETA – СВE НA JEДНOM MEСTУ – 6! ЗAХВAЉУJEM СE ДEЦИ И РOДИTEЉИMA! БИЛA MИ JE ЧAСT ДA УПOЗНAM ПAРTНEРE И РAЗMEЊУJEMO ИДEJE!

Азбука живог света

Постављено: мај 30th, 2020 by oskaplar Без коментара

Ово је ауторски пројекат наше учитељице Гордане Јаневске који је направила заједно са колегиницом Биљаном Поповић из Барајева. Под њеним менторством у пројекту учествују ученици I/2 разреда.

О ПРОЈЕКТУ

Без биљака и животиња наш живот не би био могућ, зато ћемо их боље упознати.

ЦИЉЕВИ

Циљ пројекта је упознавање основних карактеристика биљака и животиња из окружења и шире; уочавање њихових особина, изгледа, станишта, исхране, начина живота; препознавање животиња по оглашавању; повећање свести о значају здравља биљака у постизању циљева одрживог развоја.
Ученици ће кроз овај пројекат: научити или проширити своја знања о биљном и животињском свету; повезаће резултате учења и рада са уложеним трудом.

РАДНИ ПОСТУПАК

Партнерске школе ће се договарати о свим активностима током пројекта који ће трајати током школске 2019/2020. године кроз различите активности:
1. Прикупљање контаката пројектних партнера
2. Упознавање са пројектом који ће бити реализован (израда детаљног плана пројекта); представљање школа, наставника и ученика; креирање лого-а, Падлет странице за представљање радова, електронске књиге Азбука/абецеда живог света
3. Реализација пројекта (октобар– јун):
– На слово, на слово А, Б, Ц, Д… Израда „Личних карти“ биљака и животиња; Обележавање значајних датума (22. мај – Међународни дан биодиверзитета, 2020. година – Међународна година здравља биљака)
4. Евалуација
5. Дисеминација

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

– Ученици ће се изражавати на тему живог света развијајући креативне, ликовне и литерарне способности;
– Организоваће видео конференције, представити креирану е/књигу Азбука/абецеда живог света
– Научиће израдити видео снимке, албум фотографија, е-књигу;
– Стећи ће нова познанства, преузимаће различите улоге у тиму/групи..

Ученици I/2 су активно учествовали у овом пројекту. Како су радили можете погледати на: https://gocajan.wixsite.com/gociniradoznalci/azbuka-zhivog-sveta

Веб учионица

Постављено: мај 25th, 2020 by oskaplar Без коментара

Ово је еТвиннинг пројекат у којем учествују ученици I/2 разреда под менторством учитељице Горддане Јаневске.

Вебучионица је пројекaт који ће обухватити теме ученика нижих разреда основне школе. Ученици ће бити активни учесници наставног процеса који ће прикупљати и обрађивати податке те их представљати у wеб алатима примереним њиховом узрасту.

ЦИЉЕВИ

Сарађивати с учитељицама и ученицима из више школа . Истраживати wеб 2.0 алате које могу ученици сами користити за изградњу релевантног садржаја. Интерактивно учествовати у наставном процесу примењујући информатичку технологију. Унапредити наставни процес развојем културе учења од других, размене искустава. Током рада на пројекту упознат ће права и дужности ученика те начине на које ученици мирно могу решавати сукобе. Научиће описати неприхватљиво понашање те поштовање различитости.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

1. припремити програм здравог и одговорног понашања
2. израда интерактивног материјала који ће користити сви учесници у пројекту
3. проналазак и кориштење нових бесплатних интерактивних алата

Више о пројекту: https://gocajan.wixsite.com/gociniradoznalci/vebuchionica

©2020 Основна школа "Димитрије Тодоровић Каплар" Књажевац