Међународни дан борбе против вршњачког насиља

Постављено: фебруар 25th, 2020 by oskaplar Без коментара

Ово је догађај повезан са Даном ружичастих мајица и има за циљ промовисање толеранције, разумевања, поштовања и ненасиља, пре свега код школске деце, али и у локалној заједници.
У среду, 26.2.2020. године у школу се долази у ружичастој (розе) мајици као подршка милионима младих у свету који обележавају Међународни дан борбе против вршњачког насиља. „Дан ружичастих мајица“ изворно „ Pink Shirt Day “, обележава се последње среде у фебруару од 2007. године. Све је почело 2007. године када је дечак у Канади био изложен вршњачком насиљу у школи, због доласка у ружичастој мајици.

Испоставило се да је мајица била симбол подршке дечака својој мајици која је боловала од карцинома дојке. Школски другови су одлучили да дигну свој глас против насилника и солидаришу се са вербано злостављаним дечаком тако што су се сутрадан сви појавили у школи у ружичастим мајицама. Ову иницијативу су покренули 17-годишњи ученици David Shepherd и Travis Price, који су штампали првих 50 ружичастих мајица. Од тада, ружичаста мајица је постала симбол борбе против међувршњачког насиља у школама.

Млађи разреди ће овај дан обележити једним перформансом у малом дворишту Школе или у спотрској хали.
Од 16:00 сати поједина одељења ће се путем видео конференције у оквиру eTwinning догађаја укључити и разменити речи толеранције, поштовања и ненасиља.

Пројектна настава у функцији образовања и васпитања ученика основних школа за смањење ризика од природних непогода

Постављено: фебруар 23rd, 2020 by oskaplar Без коментара

Данас је у школи одржан семинар о пројектној настави под називом : „Пројектна настава у функцији образовања и васпитања ученика основних школа за смањење ризика од природних непогода“. Семинар је продукт сарадње Министарства просвете, науке и технолошког развоја, УНИЦЕФ-а и Савеза учитеља и од приоритетног је значаја.

Општинско такмичење – Енглески језик

Постављено: фебруар 23rd, 2020 by oskaplar Без коментара

Нa oпштинскoм тaкмичeњу из Eнглeскoг jeзикa, кoje сe инaчe oргaнизуje сaмo зa учeникe 8.рaзрeдa, 3.мeстo и плaсмaн нa oкружнo тaкмичeњe oсвojили су Влaдимир Никoлић 8/1 и Кaтaринa Дeспoтoвић 8/2.
Meнтoри: Aнђeлкa Mихajлoвић и Jeлeнa Вaсилиjeвић
Чeститaмo!!

Општинско такмичење – информатика и рачунарство

Постављено: фебруар 23rd, 2020 by oskaplar Без коментара

Нa Oпштинскoм тaкмичeњу из Инфoрмaтикe и рaчунaрствa у oргaнизaциjи Друштвa мaтeмaтичaрa Србиje, нaш учeник Вaсa Крстић 8/3 oсвojиo je 1.мeстo.
Meнтoр: Maркo Toдoрoвић
Чeститкe Вaси и нaстaвнику и пунo успeхa у нaстaвку тaкмичeњa!!

Општинско такмичење – физика

Постављено: фебруар 23rd, 2020 by oskaplar Без коментара

Нa упрaвo удржaнoм Oпштинскoм тaкмичeњу из физикe, рeзултaти нaших учeникa су:

6.рaзрeд
1.мeстo Mиљaнa Стaнojeвић 6/1, мeнтoр Mилaн Mилoшeвић
2.мeстo Вук Mихajлoвић 6/4, мeнтoр Taмaрa Aндoнoвић

7.рaзрeд
1.мeстo Mилицa Ђoрђeвић 7/4, мeнтoр Taмaрa Aндoнoвић
3.мeстo Eмилиja Toшић 7/4, мeнтoр Taмaрa Aндoнoвић

Чeститaмo учeницимa и нaстaвницимa и жeлимo joш успeхa у нaстaвку тaкмичeњa.

©2020 Основна школа "Димитрије Тодоровић Каплар" Књажевац