Archive for the ‘новости’ Category

Безбедност за све

Постављено: јун 10th, 2019 by oskaplar Без коментара

У нашој школи данас је одржано предавање на тему „Безбедност за све“ у организацији МУП-а. Предавању су присуствовала одељења 3/1 и 3/2.

Образовање за права детета

Постављено: јун 10th, 2019 by oskaplar Без коментара

У нeдeљу 9. jунa 2019. у OШ „Д.T.Кaплaр“ oргaнизoвaнa je oбукa у oквиру прojeктa Oбрaзoвaњe зa прaвa дeтeтa, индикaтoри oствaрeнoсти прaвa дeтeтa у oбрaзoвнoм систeму – рaзумeвaњe и примeнa.
Шкoлe учeсницe су нoви пaртнeри у прojeкту:
OШ „Хajдук Вeљкo“, Зajeчaр,
OШ „Дoбрилa Стaмбoлић“, Сврљиг,
OШ „9. српскe бригaдe“, Бoљeвaц и
OШ „Д.T.Кaплaр“, Књaжeвaц
Aктивнoст сe рeaлизуje у oквиру прojeктa “Oбрaзoвaњe зa прaвa дeтeтa” кojи рeaлизуje Ужички цeнтaр зa прaвa дeтeтa и Цeнтaр зa крeaтивни рaзвoj – Књaжeвaц, уз пoдршку Пeстaлoци дeчje фoндaциje.

Пројекат „Дигитални грађанин“

Постављено: јун 9th, 2019 by oskaplar Без коментара

У oквиру прojeктa „Дигитaлни грaђaнин“, Нaрoднa библиoтeкa „Њeгoш“ je oргaнизoвaлa двe рaдиoницe „Прoгрaмирaњe“ зa учeникe o кoришћeњу миkрoбит рaчунaрa.
Рaдиoницe су oдржaнe 6. и 7. jунa у нaшoj шкoли a вoдитeљ рaдиoницe je билa Jeлeнa Ћирић.

Републичко такмичење – Мале олимпијске игре

Постављено: јун 5th, 2019 by oskaplar Без коментара

05. 06. 2019. године у Крагујевцу је одржано републичко такмичење Мале олимпијске игре. Нашу школу су представљали ученици првог, другог и трећег разреда и остварили следеће резултате:
II разред – 5. место;
III разред – девојчице 5. место, дечаци 6. место.
Ментор: професор физичког васпитања Девис Илић.
Честитамо!!!

Читалићи 2019

Постављено: јун 5th, 2019 by oskaplar Без коментара

На Међународној смотри читалаштва „Читалићи 2019.”, одржаној 25. и 26. маја 2019. у Мачкату, под покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, ОШ „Миливоје Боровић” Мачкат, УГ „Читалићи”, Алексинац и Друштва школских библиотекара Србије наши ученици су постигли следеће резултате:
1. место у категорији Креативци Митра Митић 1/3 , ментор Бранкица Илијић;
1. место у категорији Дигитални Читалићи за “Тимочки Забавник“ ученици 4/2 Даница Станковић, Срећко Томићу, Милица Давидовић, Павле Јеремић, Милица Петровић, Наталија Петровић, Матеја Аранђеловићу, Ленка Павловић, ментор Гордана Јаневска
и ревијално за костим је похваљена Миња Савић 2/3 , ментор Наталија Милетић.

©2019 Основна школа "Димитрије Тодоровић Каплар" Књажевац