Веб учионица

Постављено: мај 25th, 2020 by oskaplar Без коментара

Ово је еТвиннинг пројекат у којем учествују ученици I/2 разреда под менторством учитељице Горддане Јаневске.

Вебучионица је пројекaт који ће обухватити теме ученика нижих разреда основне школе. Ученици ће бити активни учесници наставног процеса који ће прикупљати и обрађивати податке те их представљати у wеб алатима примереним њиховом узрасту.

ЦИЉЕВИ

Сарађивати с учитељицама и ученицима из више школа . Истраживати wеб 2.0 алате које могу ученици сами користити за изградњу релевантног садржаја. Интерактивно учествовати у наставном процесу примењујући информатичку технологију. Унапредити наставни процес развојем културе учења од других, размене искустава. Током рада на пројекту упознат ће права и дужности ученика те начине на које ученици мирно могу решавати сукобе. Научиће описати неприхватљиво понашање те поштовање различитости.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

1. припремити програм здравог и одговорног понашања
2. израда интерактивног материјала који ће користити сви учесници у пројекту
3. проналазак и кориштење нових бесплатних интерактивних алата

Више о пројекту: https://gocajan.wixsite.com/gociniradoznalci/vebuchionica

У здравом телу здрав дух

Постављено: мај 20th, 2020 by oskaplar Без коментара

Ово је еТвиннинг пројекат у којем учествују ученици I/2 разреда под менторством учитељице Гордане Јаневске.

MENS SANA IN CORPORE SANO је стара латинска пословица која нам говори како те две ствари иду једна уз другу, те да можемо унапредитии своје физичко и ментално здравље помоћу физичког вежбања. Kроз физичке активности развити свест о значају и потреби за физичком активношћу и спортом. Повећати интресовање деце за бављењем одређеном врстом спорта, усмерити их на прави начин, препознати таленат. Спроводити физичке активности умерено, али редовно.

Више о пројекту:
https://gocajan.wixsite.com/gociniradoznalci/u-zdravom-telu-zdrav-duh

Растимо заједно

Постављено: мај 18th, 2020 by oskaplar Без коментара

Ово је еТвиннинг пројекат у којем учествују ученици I/2 разреда под менторством учитељице Горддане Јаневске.

Учитељица Гордана Јаневска је са својим ученицима I/2 учествовала у пројекту „Растимо заједно“
„Растимо заједно“ је пројекат намењем ученицима и учитељима првог разреда с циљем да се међусобно упознају, сарађују, играју се,уче кроз различите договорене активности и пројектну наставу.

Више о пројекту:
https://gocajan.wixsite.com/gociniradoznalci/rastimo-zajedno

Волим еТвининг

Постављено: мај 15th, 2020 by oskaplar Без коментара

Ово је еТвиннинг пројект у којем учествују ученици I/2 разреда под менторством учитељице Горддане Јаневске.
У пројект су укључени ученици из Србије, Турске, Републике Молдавије, Словачке, Пољске, Италије, Румуније и Албаније.
Волимо еТвиннинг је пројекат за ученике узраста од 7 до 11 година. Место на коме су наставници и ученици размељивали идеје, добијали информације, склапали пријатељства, забављали се и стекли искуство. Пројектом је било планирано да се прослаи Дан еТвиннинга – 9.мај у школи. Због пандемије и вируса Ковид-19, извршене су измене и допуне у пројектном плану. Ученици су имали мрежне активности.
ЦИЉЕВИ Пројекта.
1.Ученици ће уживати у заједничком раду.
2.Прошириће своје знање енглеског језика.
3.Учиће док се забављају.
4.Изразиће љубав према еТвиннингу језиком, уметношћу, музиком.
ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ: На крају пројекта наши ученици ће се ближе упознати са еТвиннингом. Уживаће у учењу док ће се забављају. Створиће заједничке производе и направити веб страницу за пројект.

https://gocajan.wixsite.com/gociniradoznalci/we?fbclid=IwAR0IAvip7Z8Q1tcl4-i9_jlJ6fQB6_Yjf1BeEq-6MKuLmb3jhdGEEePVX90

Мој кућни љубимац

Постављено: април 29th, 2020 by oskaplar Без коментара

Ово је еТвиннинг пројект у којем учествују ученици I/2 разреда под менторством учитељице Горддане Јаневске.
У пројект су укључени ученици из Србије, Хрватске, Италије, Турске, Македоније, Босне и Херцеговине, Албаније, Молдавије, Румуније, Пољске и Грчке.

Циљ пројекта је да ученици прикажу своје кућне љубимце. Делиће идеје о разлозима који их инспиришу да имају кућне љубимце. Расправљаће о врстама кућних љубимаца које имају или које би жељели имати и о начину на који брину о њима. Идеја је омогућити деци да размењују приче о својим кућним љубимцима: како се зову, како изгледају шта воле, како ученици проводе време са својим љубимцима итд.
Овим пројектом се развија свест о важности поштовања животиња , емпатије према животињама и оговорност за кућне љубимце. У току пројекта је пожељно организовати и акције за помоћ животињама. Бољим упознавањем животиња деца ће се сигурније осећати у друштву животиња.

Више о пројекту: https://gocajan.wixsite.com/gociniradoznalci/kucni

©2021 Основна школа "Димитрије Тодоровић Каплар" Књажевац