If i were…. Да сам био ….

Постављено: 2 јуна, 2021 by oskaplar Без коментара

IF I WERE…. ДА САМ БИО …. je  eТwinning   пројекат  који су реализовали ученици  2/2 под менторством учитељице Гордане Јаневске.

У овом  пројекту ученици су  замишљали  шта би радили да су на важним местима или на месту важних људи, чак и неживих предмета. Пројекат је представљен  у  различитим облицима и за циљ је имао  развијање емпатије  и маште код ученика. Они су за задатак имали да  ставе  себе на место другог у свим ситуацијама  и проблемима и решавали су  проблеме  из  различитих  перспектива  догађаја.

[nggallery id=420]

Сигурним кораком у школу 2

Постављено: 31 маја, 2021 by oskaplar Без коментара

У oквиру eTwinning прojeктa Сигурним кoрaкoм у шкoлу 2 , учeници другoг рaзрeдa су уживaли сa члaнoвимa пoрoдицe . Дeo нaстaвe су рeaлизoвaли вaн учиoницe – aмбиjeнтaлнo и гoвoрили o лeптиримa.

[nggallery id=423]

Дан мога града

Постављено: 31 маја, 2021 by oskaplar Без коментара

Дан мога града je  eТwinning   пројекат  који су реализовали ученици  2/2 под менторством учитељице Гордане Јаневске.

Овим пројектом ученици су мотивисани да боље упознају изглед свога  града , културну баштину, и традицију . Циљ пројекта је био да се деца свих узраста осећају сигурно у свом окружењу, да граде свој идентитет и припадност граду, али и да развијају одговорност за културно и природно наслеђе које ће с поносом преносити у свом разреду, породици, окружењу и шире.

[nggallery id=419]

Дан лептира

Постављено: 28 маја, 2021 by oskaplar Без коментара

Дан лептира je  eТwinning  кооауторски  пројекат  који су реализовали ученици  2/2 под менторством учитељице Гордане Јаневске.

Лептири су инсекти који својом лепотом привлаче пажњу. У оквиру пројекта ученици су  се упознали  са лептирима, њиховим животом, врстама лептира као и занимљивостима о лептирима. Ученици током  пројекта су обликовали  правилне ставове према живом свету, прошириривали  сазнања о свету који их окружује како би разумели значај сваког живог бића у природи. Заједнички продукт пројекта је  дигитална публикација са приказом ученичких радова и приказом активности у оквиру пројекта.

[nggallery id=418]

You complete my picture – Доврши моју слику

Постављено: 25 маја, 2021 by oskaplar Без коментара

YOU COMPLETE MY PİCTURE – ДОВРШИ МОЈУ СЛИКУ   je  eТwinning   пројекат  који су реализовали ученици  2/2 под менторством учитељице Гордане Јаневске.

У овом пројекту ученици су   имали задатак да своју уметничку слику насликају до  пола. Њихове слике завршили су  ученици пројектни партнери у иностранству. Овим пројектом ученици су сарађивали на један необичан и врло занимљив начин. Посебно је  узбудљиво јер не знају каква ће им се слика вратити. Циљ  пројекта је да се побољшавају комуникативне  и естетске компетенције ученика.

[nggallery id=411]

©2023 Основна школа "Димитрије Тодоровић Каплар" Књажевац