Моравски цветић

Постављено: мај 17th, 2021 by oskaplar Без коментара

Дрaги нaши пoзoриштaнци,

4. Meђунaрoдни фeстивaл дeчjeг дрaмскoг ствaрaлaштвa – MOРAВСКИ ЦВETИЋ, oдржaћe сe у OНЛИНE фoрмaту, у склaду сa трeнутнoм ситуaциjoм COVID пaндeмиje у Tрстeнику.

Сeлeктoр Aлeксaндaр Сaшa Вoлић, рeдитeљ, oдaбрao je 5 финaлистa. Te прeдстaвe ћe сe прикaзивaти oд пoнeдeљкa 17. мaja дo пeткa 22. мaja 2021. гoдинe, oд 13 сaти. Свe ћe ићи прeкo Youtube кaнaлa Tрстeничкoг пoзoриштa, a oбjaвe и линкoви нa фб стрaници Нaрoднoг унивeрзитeтa Tрстeник, фб стрaници и групи Tрстeничкoг пoзoриштa, нa фб стрaници Moрaвскoг цвeтићa, кao и прeкo РTВ Tрстeник.

Oвoгoдишњи жири je у сaстaву: Брaнислaвa Стeфaнoвић, рeдитeљ, прoфeсoр нa ФДУ у Бeoгрaду, Ивaн Симoнoвић, глумaц Tрстeничкoг пoзoриштa и Moмчилo Рaдoсaвљeвић, aудиo визуeлни умeтник-глумaц.

Жири публикe чинe члaнoви Дeчиje и oмлaдинскe сцeнe Tрстeничкoг пoзoриштa.

Прeдстaвa кojу извoдe нaши учeници, „Плaвa бoja снeгa“, у рeжиjи Дaниjeлe Toмић, бићe прикaзaнa у пeтaк 21. мaja oд 13:00 часова.

Уживajтe у oвим дивним прeдстaвaмa!

Окружно такмичење из математике

Постављено: мај 12th, 2021 by oskaplar Без коментара

Вук Петковић

Окружно такмичење – футсал

Постављено: мај 12th, 2021 by oskaplar Без коментара

У утoрaк, 11.05.2021. у Зajeчaру je oдржaнo oкружнo тaкмичeњe у футсaлу. Eкипa нaших учeникa oсвojилa je другo мeстo.
Учeници шкoлскoг тимa су:
Maркo Здрaвкoвић, 8/3
Дaвид Стojaнoвић, 8/3
Виктoр Mилoсaвљeвић, 8/3
Mихajлo Toмић, 8/4
Maтeja Никoлић, 7/2
Лукa Toшић, 8/1
Aлeксa Кoстaдинoвић, 8/1
Joвaн Toмић, 7/4
Илиja Никoдиjeвић, 7/4
Жeљкo Mиjoвић, 8/1
Вoђa eкипe: Пeрицa Пejчић.
Чeститкe тиму нa успeху.

Читaлићи крeaтивци 2021

Постављено: мај 9th, 2021 by oskaplar Без коментара

У oргaнизaциjи Mинистaрствa прoсвeтe, нaукe и тeхнoлoшкoг рaзвoja, Mинистaрствa културe, OШ“Вoжд Кaрaђoрђe“ Aлeксинaц, Библиoтeкe“Вук Кaрaџић“ Aлeксинaц, УГ“Читaлићи“ Aлeксинaц и Друштвa шкoлских библиoтeкaрa Србиje прoглaшeни су нajбoљи учeсници IX смoтрe читaлaштвa „Читaлићи 2021“, рeпублички нивo.

1.мeстo у кaтeгoриjи Читaлићи крeaтивци припaлo je Уни Вeљкoвић 4/4, мeнтoр Mирjaнa Рaдoвaнoвић

Читалићи креативци 2021.

Графит за мој зид

Постављено: април 30th, 2021 by oskaplar Без коментара
У четвртак, 29. 04. 2021. одржана је пригодна свечаност на којој су награђени ученици у свим категоријама интерног, ликовног конкурса наше школе „Графит за мој зид“. Конкурс су покренули чланови Ђачког парламента и учесници у пројекту „Образовање за права детета“, а Пројектни тим и Управа школе су подржали овако лепу иницијативу.
„Ова самостална акција Ђачког парламента реализује се у оквиру пројекта „Образовање за права детета“, који у нашој земљи организује и реализује Ужички центар за права детета са партнерима и уз подршку швајцарске дечје фондације Песталоци. Ми смо, поред расписивања конкурса „Графит за мој зид“, процењивали и изабрали радове за награђивање, што је највиши степен учешћа и одлучивања деце. То значи да деца покрећу и реализују самостално неку активност која се тиче њих самих, уз подршку одраслих. На финалној свечаности најуспелији радови добили су заслужене награде за идејност, ликовност, сјајне и оригиналне поруке – на тему – у какву школу желе да „иду“,“ поручили су чланови Ђачког парламента.
Доделили смо велики број награда – чак 36 од пристигла: 42 индивидуална рада и 3 групна, које је осмишљавало 13 ученика. Жири, у саставу: Јован Николић, 7/1, Миљана Станојевић, 7/1, Анђелина Стевановић, 7/1, Матеја Николић, 7/2, Страхиња Ранђеловић, 7/2, Анђела Стојановић, 7/2 и Анђелија Видојковић, 7/4 састао се 27.04.2021. и донео следеће одлуке о награђивању:
МЛАЂИ РАЗРЕДИ:
1. Место: Ива Миливојевић, 1/3 ( ментор: Желица Милојевић)
2. Милица Стефановић, 4/1 (ментор: Биљана Симоновић)
3. Бранка Раденовић, 4/1 (ментор: Биљана Симоновић)
Специјална награда за идејност – (за „упарене“ радове):
1. Ива Ћирковић, 3/1 (ментор: Новица Лападатовић)
2. Никола Пешић, 4/1 (ментор: Биљана Симоновић)
Специјална награда за ликовност:
1. Нина Милосављевић, 4/1 (ментор: Биљана Симоновић)
Специјалне награде за најтоплије поруке о својој школи добили су ученици:
1. Василије Ђорђевић, 2.разред
2. Лена Пок, 3.разред и
3. Кристина Савић, 4.разред
Специјална награда Теодори Ранђеловић, 4/1 (ментор: Биљана Симоновић) која је својим графитом истакла да је дете, пре свега дете. Рад који ће бити осликан у малом дворишту матичне школе.
Такође, су награђени и радови деце који чине „парове“ са већ издвојеним, који су идејно повезани. Сви радови биће осликани у матичном и истуреним одељењима.
1. Ива Милојевић, 4/1 (ментор: Биљана Симоновић)
2. Богдан Пок, 1/3 ( ментор: Желица Милојевић)
3. Наста Виденовић, 1/3 ( ментор: Желица Милојевић)
4. Сава Димитријевић, 1/3 ( ментор: Желица Милојевић)
5. Марија Јовановић, 4/1 (ментор: Биљана Симоновић)
6. Јана Видојковић, 4/1 (ментор: Биљана Симоновић)
СТАРИЈИ РАЗРЕДИ:
1. Место: Нађа Никић, 5/1 ( ментор: Саша Трајковић)
2. Место: Вељко Паунковић, 6/3 (ментор: Саша Трајковић)
3. Место: Матија Ђикић, 5/1 (ментор: Саша Трајковић)
4. Место: Јана Гавриловић, 5/3 (ментор: Саша Трајковић)
Специјалну наградну за најоригиналнију поруку освојила је:
Анђела Ђокић, 5/1 (ментор: Саша Трајковић)
ГРУПНИ РАДОВИ:
1. Место: Милорад Азировић, 8/1
Драгана Азировић, 6/1
Матео Драгутиновић, 6/3
Анђела Ронић, 6/1
Маја Лена Тасић
2. Место: Макс Радојковић, 1/3
Хелена Ранђеловић, 1/3
Катарина Савић, 1/1
Милан Гајић, 1/1
Илија Илијић, 1/1
3. Место: Тапасија Фератовић, 1/3
Теодор Врбић, 1/3
Гордана Николић, 1/3;
Жири је донео одлуку да се награде и ученици који нису одговорили на тему конкурса, али су имали одлична решења за графит:
1. Нина Виденовић, 3/2 (ментор: Јагодинка Милисављевић)
2. Немања Костадиновић, 6/4 ( ментор: Саша Трајковић)
3. Кристина Мирковић, 5/4 (ментор: Саша Трајковић)
ПОХВАЉЕНИ РАДОВИ
1. Данило Никодијевић, 3/4 (ментор: Данијела Томић)
2. Ина Гргић, 4/2 (ментор: Слободанка Лападатовић)
3. Мина Давидовић, 3/1 (ментор: Новица Лападатовић)
4. Ана Јовановић, 4/1 (ментор:Биљана Симоновић)
5. Виктор Миленковић, 1/3 (ментор: Желица Милојевић)
6. Павле Петковић, 4/1 (ментор: Биљана Симоновић)
7. Петра Маринковић, 1/3 (ментор: Желица Милојевић)
8. Неда Гвозденовић, 1/3 (ментор: Желица Милојевић)
9. Жарко Николић, 1/3 (ментор: Желица Милојевић)
10. Лена Ђорђевић, 3/1 (ментор: Новица Лападатовић)
11. Андрија Тошић, 1/3 (ментор: Желица Милојевић)
12. Софија Милојевић, 3/1 (ментор: Новица Лападатовић)
13. Михајло Митровић, 4/1 (ментор:Биљана Симоновић)
14. Даница Ђорђевић, 3/1 (ментор: Новица Лападатовић)
15. Лара Радојковић, 3/1 (ментор: Новица Лападатовић)
ЗАХВАЛНИЦЕ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ
1. Даница Манић, 3/1 (ментор: Новица Лападатовић)
2. Николина Анђелковић, 6/3 (ментор: Саша Трајковић)
3. Ива Милутиновић, 5/3 (ментор: Саша Трајковић)
4. Лука Тасић, 6/3 (ментор: Саша Трајковић)
5. Милица Ћирић, 5/3 (ментор: Саша Трајковић)
6. Петра Христов, 5/3 (ментор: Саша Трајковић)
7. Василија Првуловић, 5/3 (ментор: Саша Трајковић)
8. Соња Стојковић, 5/3 (ментор: Саша Трајковић)
Честитамо свим награђеним и похваљеним ученицима и захваљујемо свим учесницима на конкурсу, јер су показали да воле своју школу, доказали своју креативност и одговорност према школским задацима и обавезама.
©2021 Основна школа "Димитрије Тодоровић Каплар" Књажевац