eTwins Reflection – eTwinning пројекат

Постављено: 20 јуна, 2023 by oskaplar Без коментара

Школске 2022/2023. године ученици 4/2 са учитељицом Горданом Јаневском, у оквиру наставних и ваннаставних предмета, организовали су веома успешно пројектне активности и успешно завршили рад у оквиру eTwinning пројекта: eTwins Reflection
eTwins Reflection је пројекат који испуњава све критеријуме на високом нивоу. Одлично је осмишљен и вешто вођен у свим својим фазама. То је одличан пример сарадње између партнера. Наставници су водили рачуна о свим битним елементима: циљу, безбедности на интернету, сарадњи, ИКТ, евалуацији. Организација и коришћење Twinspace-а је, такође, пример добре праксе. Учитељица Гордана Јаневска са ученицима је радила на свим пројектним активностима. Пројектне активности које су спроведене су: Рефлексија природе – фотографије , Игра меморије , Експерименти везани за светлост и пеламање , Мандала , Песма о пријатељству, Калеидоскоп , Мој град – рефлексија, Ноћни и дневни агамограф , Наш народни херој, Место за посету, Ремек дело уметности .
Онлине конференција реализована је 7. јуна 2023. године.
На почетку и крају пројекта извршена је евалуација помоћу упитника (учитељица, ученици и родитељи).
Учитељица Гордана Јаневска је поносна на своје дивне ученике и партнере широм Европе који су својим креативним идејама допринели да ово буде успешан пројекат. Сада им остаје да чекају награде на националном нивоу и на нивоу Европе!

eTwinning школа

Постављено: 10 јуна, 2023 by oskaplar Без коментара

Наша ОШ“Димитрије Тодоровић Каплар“ је освојила ознаку квалитета и постала eTwinning школа. Честитам свим колегама и мом школском Тиму!

СВЕЧАНА ДОДЕЛА eTwinning ОЗНАКА ЗА ШКОЛЕ ЗА 2023/24. ГОДИНУ

Постављено: 9 јуна, 2023 by oskaplar Без коментара

По други пут наша школа се нашла  међу тридесет школа из Србије које су добиле eTwinning ознаку за школе за 2023. и 2024. годину. Школе које су награђене eTwinning ознаком за школу су модели принципа који инспиришу заједничко вођство, сарадњу и дељење, инклузију, ученике као агенте промена и педагошке иновације. Ознаке квалитета су признања која се додељују у eTwinning заједници као потврда изузетног доприноса учесника портала – васпитача, учитеља и наставника, као и васпитно-образовних установа. eTwinning ознака за школе установљена је како би се препознао напор да се промовишу вредности eTwinning заједнице на нивоу целе васпитно-образовне установе – наставника и руководства. eTwinning школе су званично препознате на европском нивоу као узори у оквиру eTwinning заједнице и формирају мрежу водећих школа које инспиришу даљи развој програма.

Свечаност је одржана у Београду у петак, 9. јуна , а истој су присуствовале учитељица Гордана Јаневска и наставница  енглеског језика Анђелка Михајловић.

eTwins Reflection

Постављено: 13 фебруара, 2023 by oskaplar Без коментара

Učenici IV/ 2 sa učiteljicom Gordanom Janevskom su ove  godine učestvuju u eTvinning projektu pod nazivom: „eTvins refleksion“.

Cilj projekta:Prepoznavanje veze  između gledanja i viđenja.

Projekat podstiče razmišljanje i rešavanje problema, emocionalno pozitivan stav prema nauci i tehnologiji, manipulativan rad ruku, maštu, nove načine za pronalaženje informacija, znanje o evropskim jezicima, prijateljstvo,  zajednički rad, zajednički produkt.

Učenici stiču veštine rešavanja problema, analize i sinteze različitih vrsta informacija zasnovane na ishodima u nastavi, pravilno koriste tehnologiju.

Fokusiran je na aktivnosti učenja koje imaju za cilj da razviju sposobnost učenika da sagledaju sebe i da na pozitivan način izraze svoja interesovanja, veštine, lična osećanja, odnose i komunikaciju.

Teme projekta: 1.Refleksija prirode 2.Refleksija  umetnosti 3.Refleksija  kulture 4.Refleksija  nauke 5.Refleksija prijateljstva.

Projektne aktivnosti su se realizuju  od januara do juna 2023.godine.

Svi materijali kreirani su na Twinspace i otvoreni za prikaz i uvid putem: Username: eTwins_K_.Kaplar   Password: 2023eTwins

Дан безбедног интернета

Постављено: 7 фебруара, 2023 by oskaplar Без коментара

Учeници IV/ 2 сa учитeљицoм Гoрдaнoм Jaнeвскoм су 7. 2. 2023. гoдинe oбeлeжили Дaн бeзбeднoг интeрнeтa.

Претходних година су ученици много научили о безбедности на интернету. Схвaтили су дa интeрнeт ниje сaмo игрa, пукa зaбaвa, кojoм ћe пoпунити слoбoднo врeмe, вeћ дa интeрнeт нoси брojнe oпaснoсти кoje мoгу нaрушити њихoв душeвни мир, ствoрити нeлaгoднoсти збoг кojих сe мoгу пoвлaчити у сeбe. Зaтo je jaкo вaжнo дa они у oвoм узрaсту прeпoзнajу нeприклaднe сaдржaje и нeпристojну кoмуникaциjу. Mи кao eдукaтoри дужни смo дa дeци oбjaснимo мeхaнизмe кaкo дa сe зaштитe, кaкo дa прeпoзнajу нeгaтивнoсти кoje интeрнeт нoси и кoмe сe дeцa мoгу oбрaтити зa пoмoћ. Дeцa сe нajбeзбeдниje oсeћajу у влaститoм дoму, oкружeнa блиским људимa.

За домаћи задатак, ученици су имали да одгледају кратке филмиће: Безбедност деце на интернету, Деца и интернет – паметно од почетка и Лепо понашање на интернету.

На основу наученог, ученици су израдили плакат под називом: Порука која путује.

У програму   https://www.digitalpassport.org/  за сигурни интернет и потребе пројекта еТвинс Рефлексион ученици су одиграли игру помоћу које су створили јаку лозинку и добили сертификате.

Ученици знају да израде аватаре, формирају јаку лозинку , користе дигиталне алате и поштују ауторска права.

©2023 Основна школа "Димитрије Тодоровић Каплар" Књажевац