Документи

 

Име документа
Статут школе
Измена статута 2023
The Statute of Dimitrije Todorovic Kaplar Primary School
Школски развојни план 2021-2026.
Годишњи план рада 2023/24
Одлука о доношењу годишњег плана рада 2023/24
Одлука о избору уџбеника за шк. 2024/2025
Пословник о раду Савета родитеља
Измене Пословника о раду Савета родитеља
Пословник о раду Наставничког већа
Измене Пословника о раду Наставничког већа
Пословник о раду Школског одбора
Измене Пословника о раду Школског одбора
Правилник о безбедности ученика
Правилиник о дисциплинској одговорности запослених
Правилиник о дисциплинској одговорности ученика
Измене Правилиника о дисциплинској одговорности ученика
Нови Правилник о дисциплинској одговорности ученика
Правилник о систематизацији радних места
Измене Правилника о систематизацији радних места
Измене Правилника о систематизацији радних места 2
Правилник о употреби службеног возила
Обрасци за ИОП:
Образац 1 – Садржај ИОП-а
Образац 2 – Педагошки профил
Процена ИОП-а
Образац 3 – Индивидуализација
Образац 4 – ИОП
Образац 6 – Сагласност

 

 

©2024 Основна школа "Димитрије Тодоровић Каплар" Књажевац