ТИО

Секција из Техничког и информатичког образовања је намењена надареним ученицима који постижу запажен успех у настави и показују надпросечне способности приликом савладавања наставних садржаја а при том показују повећано интересовање за поједине области технике као и за садржаје из области саобраћаја.

©2024 Основна школа "Димитрије Тодоровић Каплар" Књажевац