Годишњи план рада eTwinning тима за школску 2019/2020 годину

Постављено: 5 децембра, 2019 by oskaplar Без коментара

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА eTwinning ТИМА ЗА ШКОЛСКУ2019/2020.ГОДИНУ

План је направљен у децембру и усвојен на Школском одбору.

Циљ рада еТwиннинг тима јесте подизање нивоа дигиталних компетенција наставника, унапређење квалитета наставе у школи кроз коришћење ИКТ алата у раду са ученицима, побољшање сарадње међу наставницима, унапређење међупредметних компетенција код ученика, унапређење међународне сарадње школе путем повезивања са образовним установама из Европе, подстицање интерактивности наставе кроз укључивање ученика на активности организоване у оквиру еТwиннинг портала и јачање кључних компетенција ученика, учествовање наставника у обукама професионалног усавршавања путем интернета, промоција школе, унапређење Школског развојног плана, унапређење односа са родитељима, институцијама и установама.

Децембар:

Формирање еТwиннинг тима и договор о раду Тима у току године
Усвајање Плана рада Тима за школску 2019/2020. годину
Подела задужења између чланова Тима
Представљање еТwиннинг пројеката који су у току
Разматрање начина за активно укључивање наставника у еТwиннинг
Сарадња са Тимом за маркетинг школе
Текућа питања

Децембар/ јануар:

Промовисање рада Тима и примера добре еТwиннинг праксе на Одељењским већима, Стручним већима и Наставничком већу
Подстицање наставника на укључивање у еТwиннинг
Текућа питања

Јануар/фебруар:

Промоција Дана безбедности на интернету у 2020. години
Анализа рада са предлозима за унапређење
Текућа питања

Март/мај:
Анализа применљивости у пракси еТwиннинг пројеката који су реализовани до сада или су при крају реализације
Текућа питања
Јун/август:

Договор о пројектима са којима би се конкурисало за Националну ознаку квалитета
Представљање еТwиннинг пројеката на Савету родитеља и родитељским састанцима
Анализа рада еТwиннинг тима – самовредновање рада чланова Тима и реализованих активности
Подношење годишњег извештаја
У току године:

– Учешће на бесплатним еТwиннинг семинарима Фондације Темпус:
• еТwиннинг за почетнике – први кораци – Каталошки број 439, Приоритетна област 1, Компетенције за поучавање и учење
• Ка квалитетним еТwиннинг пројектима у циљу унапређења коришћења ИКТ-а у настави – Каталошки број 461, Приоритетна област 1, Компетенције за поучавање и учење
• Употреба ИКТ алата у циљу унапређења наставе -Каталошки број 591, Приоритетна област 1, Компетенције за поучавање и учење
-Учешће на вебинарима Фондације Темпус
-Размена знања о Wеб 2.00 алатима
Праћење и извештавање о постигнутим резултатима
Чланови:

Гордана Јаневска, наставник разредне наставе – координатор
Милан Ђорђевић, директор школе
Марија Ђокић, помоћник директора
Владимир Ракић, наставник разредне наставе
Јелена Василијевић, наставник предметне наставе
Марко Тодоровић, наставник предметне наставе
Јелена Јовановић, стручни сарадник – библиотекар
Татјана Алексић, стручни сарадник – психолог

Оставите коментар

Морате бити пријављенида бисте оставили коментар

©2024 Основна школа "Димитрије Тодоровић Каплар" Књажевац