Сигурним кораком у школу 2

Постављено: мај 31st, 2021 by oskaplar Без коментара

У oквиру eTwinning прojeктa Сигурним кoрaкoм у шкoлу 2 , учeници другoг рaзрeдa су уживaли сa члaнoвимa пoрoдицe . Дeo нaстaвe су рeaлизoвaли вaн учиoницe – aмбиjeнтaлнo и гoвoрили o лeптиримa.

Дан мога града

Постављено: мај 31st, 2021 by oskaplar Без коментара

Дан мога града je  eТwinning   пројекат  који су реализовали ученици  2/2 под менторством учитељице Гордане Јаневске.

Овим пројектом ученици су мотивисани да боље упознају изглед свога  града , културну баштину, и традицију . Циљ пројекта је био да се деца свих узраста осећају сигурно у свом окружењу, да граде свој идентитет и припадност граду, али и да развијају одговорност за културно и природно наслеђе које ће с поносом преносити у свом разреду, породици, окружењу и шире.

Дан лептира

Постављено: мај 28th, 2021 by oskaplar Без коментара

Дан лептира je  eТwinning  кооауторски  пројекат  који су реализовали ученици  2/2 под менторством учитељице Гордане Јаневске.

Лептири су инсекти који својом лепотом привлаче пажњу. У оквиру пројекта ученици су  се упознали  са лептирима, њиховим животом, врстама лептира као и занимљивостима о лептирима. Ученици током  пројекта су обликовали  правилне ставове према живом свету, прошириривали  сазнања о свету који их окружује како би разумели значај сваког живог бића у природи. Заједнички продукт пројекта је  дигитална публикација са приказом ученичких радова и приказом активности у оквиру пројекта.

You complete my picture – Доврши моју слику

Постављено: мај 25th, 2021 by oskaplar Без коментара

YOU COMPLETE MY PİCTURE – ДОВРШИ МОЈУ СЛИКУ   je  eТwinning   пројекат  који су реализовали ученици  2/2 под менторством учитељице Гордане Јаневске.

У овом пројекту ученици су   имали задатак да своју уметничку слику насликају до  пола. Њихове слике завршили су  ученици пројектни партнери у иностранству. Овим пројектом ученици су сарађивали на један необичан и врло занимљив начин. Посебно је  узбудљиво јер не знају каква ће им се слика вратити. Циљ  пројекта је да се побољшавају комуникативне  и естетске компетенције ученика.

Уметник за дан

Постављено: мај 12th, 2021 by oskaplar Без коментара

УМЕТНИК ЗА ДАН /ARTIST FOR A DAY je  eТwinning   пројекат  који су реализовали ученици  2/2 под менторством учитељице Гордане Јаневске.

Ових дана завршен је пројекат  који говори о Пикасу  и његовим делима.  Пројектом обухваћене су Албанија, Италија, Хрватска, Румунија, Турска и Србија. У пројекту, ученици упознају славног сликара Пикаса и његова дела.  Ученици су активно учествовали и користили  веб алате 2.0. Главни акценат је стављен на неговању надарености код ученика. Као заједнички производ и завршна, сарадничка активност је била да свако од партнера одабере део Пикасове слике  – Девојке која држи голуба у руци, слика рад , проследи и након тога од свих делова је састављена целина.

©2022 Основна школа "Димитрије Тодоровић Каплар" Књажевац